TESSEL·LA

Cultura Medieval

Actividad Medieval: Les literatures antigues a les literatures medievals (5 -6 Jun. 2008).


5-6 JUNIO 2008
Encuentro Científico ‘Les literatures antigues a les literatures medievals’

El Grup d’Investigació en la Recepció de les Literatures Clàssiques (GIRLC), com a part del programa d’investigació vinculat al projecte Fuentes griegas de la literatura catalana medieval (HUM 2005-07697), convoca una trobada científica sobre la presència i la influència de les literatures llatina i grega a les literatures medievals occidentals. Les llengües de treball en seran l’alemany, l’anglès, l’aragonès, l’asturià, el castellà, el català, el francès, el gallego-portuguès, el grec modern, l’italià i l’occità. La temàtica de ponències i comunicacions comprendrà dues vessants, la metodològica i la d’anàlisi de textos concrets.

Inscripción de comunicaciones:
El període per a la inscripció de comunicacions serà del 2 de Gener al 29 de Febrer del 2008. El text complet de les comunicacions, o bé un extracte d’un mínim de 500, paraules serà enviat per correu ordinari, a nom de qualsevol dels membres del comitè organitzador, a l’adreça següent:

Departament de Filologia Clàssica.
Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació.
Blasco Ibáñez, 32
46010 València.

Serà preferible la tramesa d’inscripcions per correu electrònic, mitjà de comunicació habitual per part del comitè organitzador. Les comunicacions seran avaluades pel comitè científic durant el mes de març, per tal de fer avinent la resolució a cada participant dins el termini més breu possible. Els comunicants no hauran de pagar drets d’inscripció. Hi ha prevista una edició informàtica de les Actes de la reunió. L’extensió de les comunicacions serà d’entre 8 i 12 pàgines, a raó de 2000 caràcters per pàgina.

Comité científico:
R. BELTRAN LLAVADOR (Universitat de València); R. CANTAVELLA (Universitat de València); M. HARO (Universitat de València); M.C. MARÍN PINA (Universidad de Zaragoza); J. REDONDO (Universitat de València); J.L. SANCHIS LLOPIS (Universitat de València); R. TOSI (Università degli Studi di Bologna); J. WILGAUX (Université de Nantes)

Comité organizador:
L. POMER MONFERRER (Universitat de València); J. REDONDO (Universitat de València); J.L. SANCHIS LLOPIS (Universitat de València); J.L. TEODORO (Universitat de València)

Els inscrits rebran un certificat d’assistència.

El programa estarà composat per un nombre reduït de ponències encarregades a especialistes de diversos països. El programa complet de la Trobada serà publicat oportunament a la web i a altres espais d’informació de la Universitat de València.

Lugar:
Universitat de València – Departament de Filologia Clàssica

http://www.uv.es/redondoj/

Anuncios

marzo 29, 2008 Posted by | Agenda | , , , | Deja un comentario